ASSEMBLY GENERAL ELECTION - 2012

   
                                             347- Azamgarh
Sr.No. Candidate's Name

Affidavit

Sex

Party Affiliation
1 Jainath CR SC M Bharatiya Janata Party
2 Harish Chandra CR SC M Nationalist Congress Party
3 Durga Prasad CR SC M Samajwadi Party
4 Karuna Kant Mishra CR SC M Indian National Congress
5 Smt. Pushpa Rai CR SC F Rashtriya Sadhu Vichar Council
6 Ravindra Nath CR SC M Rashtriya Ulama Council
7 Sarvesh Kumar Singh (Sipu) CR SC M Bahujan Samaj Party
8 Bijendra CR SC M Rashtriya Lokmanch Party
9 Aamir CR SC M Qaumi  Ekta Dal
10 Devmuni CR SC M Independent
11 Harikesh CR SC M Independent
12 Jameel CR SC M Communist Party of India (Marxist)
13 Pramod CR SC M Akhil Bharat Hindu Mahashabha
14 Satendra CR SC M Bharatiya Ravidas Party
15 Nirbhay Kumar Singh CR SC M Adarsh Rashtriya Vikas Party
16 Vashishtha CR SC M Lok Jan Shakti Party

                                           District - Azamgarh