ASSEMBLY GENERAL ELECTION - 2012

   
                                             349- Phulpur(Pawai)
Sr.No. Candidate's Name

Affidavit

Sex

Party Affiliation
1 Virendra Kumar CR SC M Bharatiya Janata Party
2 Shyam Bahadur CR SC M Samajwadi Party
3 Abul Qais CR SC M Bahujan Samaj Party
4 Imtiyaz Begh CR SC M Communist Party of India (Marxist)
5 Ghanshyam CR SC M Sarve Samaj Party
6 Danpati CR SC M Rashtriya Lokmanch Party
7 Mahfooz CR SC M Suheldev Bhartiya Samaj Party
8 Achchhe Lal CR SC M Independent
9 Ajay Yadav CR SC M Indian National Congress
10 Gulzar CR SC M Independent
11 Sanjay CR SC M Independent
12 Shaukat CR SC M Rashtriya Ulama Council
13 Shitala Prasad CR SC M Independent

                                           District - Azamgarh