Candidates Expenditures of Mubarakpur Constituency


SNO.Name

1. Akhilesh
2. Harivans Mishra
3. Laxman Maurya
4. Nirmal Yadav
5. Ramesh Rajbhar
6. Ramharsh
7. Shah Alam Guddu Jamali
8. Triloki