District Election Office, Azamgarh

Lok Sabha General Election 2014

Election Expenditure  List of Candidates


                                                                                                                                               PC 068 - LALGANJ
Sr.No. Candidate's Name

Sex

Party Affiliation
1 Smt. Neelam Sonkar

F

Bhartiya Janta Party
2 Dr. Baliram

M

Bahujan Samaj Party
3 Shri Balihari Babu

M

Indian National Congress
4 Shri Bechai Saroj M Samajwadi Party
5 Shri Hariprasad Sonkar M CPI
6 Shri Jiya Lal M AAAP
7 Shri Dinesh Kumar M Aa S P
8 Shri Pradeep Kumar M RUC
9 Shri Lal Bahadur M BMUP
 10  Shri Shripati M QED
11 Sukhanayan M JSEP
 12  Shri Achchhelal M Independent
 13  Avadhesh M Independent
 14  Shri Jangbahadur M Independent

                                                                                                                                                   District - Azamgarh